ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္းႏွင့္ အလွဴရွင္စာရင္း 

၁။ ဦးေဇာ္မင္း(မဂၤလာကုမၸဏီလီမိတတ္) ၅၀၀,၀၀၀
၂။ အကယ္ဒမီခန္႔စည္သူမိသားစု ၅၀၀,၀၀၀
၃။ ဦး၀င္းႏုိင္ႏွင့္ဇနီး၊မ်က္ျခယ္႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယုိထုတ္လုပ္ေရး ၃၀၀,၀၀၀
၄။ ကိုသက္+ မပပ၊Hello အက်ႌျဖန္႔ခ်ိေရး၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၂၀၀,၀၀၀
၅။ ကိုေနေဇာ္လတ္ႏွင့္မေအးေအးမင္းသူမိသားစု AVA ဗီဒီယုိျဖန္႔ခ်ိေရး၊မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၅၀,၀၀၀
၆။ ကိုေမာင္ေမာင္သန္း+ မခင္ႏွင္းခုိင္မိသားစု စိန္ပေလာင္လက္ဖက္ႏွင့္အေၾကာ္စံုလုပ္ငန္း၊မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၁,၀၀၀,၀၀၀
၇။ ေဗဒါေရႊၾကာလက္ဖက္ႏွင့္အေၾကာ္စံုလုပ္ငန္း၊မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၅၀၀,၀၀၀
၈။ ကိုေအာင္ျမင့္သန္းႏွင့္ဇနီး၊SHINE ဗီဒီယုိ၊ပဲခူးၿမိဳ႕ ၂၀၀,၀၀၀
၉။ ဦးထြန္းလွေအာင္+ ေဒၚခင္မာေဌးမိသားစု၊ေတာ္၀င္ဗီဒီယုိ၊စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ၁၀၀,၀၀၀
၁၀။ ေဒၚသန္း၊ထြန္းဗီဒီယုိ၊ျမစ္ေျခၿမိဳ႕၊မေကြးတုိင္း ၁၀,၀၀၀
၁၁ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း+ ေဒၚယုယုေမာ္ ထက္ေန၀န္း၊ဗီစီဒီ၊ဒီဗီဒီျဖန္႔ခ်ိေရး၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၁,၅၀၀,၀၀၀
၁၂ မေခ်ာစုေအာင္၊၂၈/၆၀၄၊သခင္ဗစိန္လမ္း၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၅၀၀,၀၀၀
ကိုနႏၵာလင္းမိသားစု၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၁၀၀,၀၀၀
ကိုေမာင္ေမာင္သန္း၊ေအာင္သစၥာဗီဒီယုိ၊ဟသၤာတၿမိဳ႕ ၅၀,၀၀၀
ဦးေအာင္ၾကည္ဦး+ ေဒၚရွင္မင္းမိသားစု အမွတ္- ၁၀၊သဇင္လမ္း၊အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၂၀၀,၀၀၀
ဦးသက္ႏုိင္+ ေဒၚစုစုခင္(မိသားစု) ၂၀၀,၀၀၀
ကိုျမင့္ေထြး+ မႏွင္းဆီလတ္၊ခ်င္းေတာင္ဗီဒီယုိ(ေတာင္ငူ) ၁၀၀,၀၀၀
ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏုိင္၊Music King Dan Video ၊တုိက္ႀကီး- ျပည္ ၁၀၀,၀၀၀
ဦးေနရဲမာန္ ၁,၀၀၀,၀၀၀
ဦး၀င္းႏုိင္+ ေဒၚေ၀ေ၀မြန္၊ေရႊဟိန္းထက္ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီ ၅၀၀,၀၀၀
ဦးေနစည္ဗေဆြ+ ေဒၚနီလာျမင့္     ၇၀၀,၀၀၀
ဦး၀င္းျမင့္+ ေဒၚလဲ့လဲ့ ၅၀၀,၀၀၀
ခင္မဒီပိုးထည္တုိက္၊မႏၲေလးၿမိဳ႕     ၁၀၀,၀၀၀
ဦးစည္သူေအာင္+ ေဒါက္တာခင္သီတာရီ ၅၀၀,၀၀၀
ကိုကိုထြန္းထြန္း+ မမုိးမုိးခိုင္(ရန္ကုန္) ၅၀၀,၀၀၀
Mobile King Co.,Ltd ၁,၀၀၀,၀၀၀
ကိုေနမ်ိဳးဦး(အိပ္မက္ရြာဗီဒီယုိထုတ္လုပ္ေရး) ၅၀၀,၀၀၀
MRTV -4 ၃,၅၀၀,၀၀၀
Garnier ၄၆,၅၇၅,၀၀၀
၃၀ Infinity Investment Co.,Ltd ၈၀,၀၀၀,၀၀၀
၃၁ ဦးေအာင္ၾကည္ဦး+ေဒၚရွင္မင္း မိသားစု ၃၀၀,၀၀၀
၃၂ ေဒၚသန္း (ထြန္း)ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရး ျမစ္ေျချမိဳ႕ ၁၀၀,၀၀၀
၃၃ ျပဳံးေမတၱာ ပုသိမ္ျမိဳ႕ ၃၀,၀၀၀
၃၄ ေမသွ်င္၀န္း(အဆိုေတာ္) ၅၀၁,၀၀၀
၃၅ ပုဂံဟိုတယ္ ၁၂,၀၀၀
၃၆ ဦးဆာနတ္ဆီ+ေဒၚအိဆြာရီ မိဘအား အမွဴးထား၍ မသီသီလႈိင္ ေမြးေန႔အလွဴ ျမိတ္ျမိဳ႕။ ၃၅၀,၀၀၀
၃၇ ဦးေဇာ္ေဇာ္(Max Myanmar Co.,Ltd) ၅,၀၀၀,၀၀၀
၃၈ မႏၱေလးမွ အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းေငြ ၂,၉၆၇,၀၀၀
၃၉ ဦးရဲထြဋ္ညြန္႔+ေဒၚနီလာ၀င္း(ခ)သဇင္ ၅၀,၀၀၀
ေထာက္ပံ့ေၾကးရန္ပံုေငြ စုစုေပါင္း ၅၁၀,၇၉၅,၀၀၀