တတိယအႀကိမ္ ေၿပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ (၂၀၁၁-၂၀၁၂) ပညာသင္္ႏွစ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေႀကးေပးေသာ ေက်ာင္းသား/သူ (၁၀) ဦးစာရင္း 

စဥ္ ဓါတ္ပံု အမည္ အဘ အမိ ရမွတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
၁။ Ma Win Win T han 01.jpg မေမၿပည့္စံုမိုး ဦးေမာင္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္မာ ၅၁၈

အမွတ္ (၁၀၈)၊ တပင္ေရႊထီးရပ္ကြက္၊

ပဲခူးတိုင္း၊ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္

ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္။

၀၉-၄၉၄၄၅၆၃၈
၂။ Mg Aung Kyaw Win 02.jpg မခင္ၿပည့္စံု၀င္း ဦးသိန္းကို ေဒၚ၀င္း၀င္းေမာ္ ၅၁၆ ဦးသိန္းကို+ေဒၚ၀င္း၀င္းေမာ္ အ.မ.က၊

ေက်ာတိုက္ရပ္၊ ဂန္႔ေဂၚၿမိဳ႕

 

-

 

 

၃။ Mg Shine Min Htet 03.jpg မယိန္းနာမ္ ဦးေဘာမ္ယိန္း ေဒၚဂ်ာနာန္ ၅၀၂

အမွတ္(၃)၊ ကခ်င္စု၊ ေၿမာက္၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ ၿမစ္ႀကီးနား ။

၀၇၄-၈၀၀၇၅

၄။ Mg Nyine Chan Kyaw 04.jpg မနႏၵာ၀င္း ဦးစိန္၀င္း ေဒၚမာမာေအး ၅၁၆

အမွတ္(၂၉၆)၊မဂၤလာလမ္း၊(၁၃)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

၀၉-၇၃၁၄၆၇၀၁


 

၀၁-၅၆၁၃၄၁

၅။ Ma Zin  P  P 05.jpg မႏွင္းႏွင္းေအး ဦးေမာင္ထက္ ေဒၚသန္းသန္းၿမင့္ ၄၉၈

အမွတ္ (၂/၈၀)၊ ပန္းရိုက္လမ္း (ကမ္းနားဘက္)၊  

င/က ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

 
၆။ Mg Zaw  Win Myint 06.jpg ေမာင္ေဇာ္လင္းထက္ ဦးေဇာ္မင္းလတ္ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္း ၅၁၉

သိန္းကမၻာဗီဒီယို အေခြငွားဆိုင္၊

ေစ်းခ်ိဳတန္းလမ္း၊ အမွတ္ (၆)  ရပ္ကြက္၊ မင္းလွၿမိဳ႕၊

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး။

၀၅၃-၃၀၀၈၉

၇။ Mg Aung Bo Hein 07.jpg ေမာင္ဇြဲၿမင့္မိုရ္ ဦးခင္ေမာင္၀င္း ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳစမ္း ၅၂၅

ေရႊေစတီလမ္း၊ ေပါင္းပင္ဇင္းရပ္၊ စလင္းၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး။

၀၆၃-၄၂၃၉၀
၈။ Mya  T Ko 08.jpg ေမာင္ေကာင္းေဇယ်ာ ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး ေဒၚၿမတ္မိုးၿဖဴ ၅၀၈

တိုက္(၈)၊ အခန္း (၃၀၂)၊

ၿမကန္သာအိမ္ရာ၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

၀၉-၇၃၁၆၆၃၈၉
၉။ Mya  T Ko 08.jpg ေမာင္ဥာဏ္လင္းထက္ (ဦးမ်ိဳးေအာင္) ေဒၚနီလာ ၅၃၂

(ဦးမ်ိဳးေအာင္)+ေဒၚနီလာ အမွတ္

(၄၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းသစ္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး။

တဆင့္ ၅၅၄၄၂၂

 

၀၉-၈၀၂၀၃၇၁

၁၀။ Mya  T Ko 08.jpg မအိအိထြန္းေ၀ ဦးထြန္းထြန္း ေဒၚႏြယ္နီဦး ၅၀၇

ဘိုးဘြားရိပ္သာအနီး၊

ေရနံ၀န္းရံုး၊ ေတာင္သာေက်းရြာအုပ္စု၊

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။

တစ္ဆင့္

၀၆၇-၂၃၀၄၀